Subscribe to our newsletter:

SMARTfiszki: Grammar

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
  • Book
I want this app
Download from AppStore

Aplikacja "SMARTfiszki: gramatyka" jest integralną częścią publikacji "SMARTfiszki. 1000 angielskich ćwiczeń gramatycznych". Do poprawnego działania wymagane jest posiadanie w/w publikacji.

Na publikację składa się 1000 fiszek z ćwiczeniami gramatycznymi z języka angielskiego. Aplikacja pozwala na szybkie zeskanowanie kodów kreskowych z każdej fiszki, podgląd tekstu oraz odsłuchanie nagrania w wykonaniu lektorów angielskich.

"SMARTfiszki. 1000 angielskich ćwiczeń gramatycznych" wraz z aplikacją na iPhone'a to nowoczesna i praktyczna publikacja dla osób uczących się języka angielskiego na poziomie podstawowym i średnim (A1 – B2 według skali Rady Europy). Może służyć jako uzupełnienie tradycyjnej nauki oraz materiał do powtórek z zakresu gramatyki.

----------

The "Code reader SMARTfiszki gramatyka" application is an integral part of the publication titled "SMARTfiszki. 1000 angielskich ćwiczeń gramatycznych". It is necessary to have this publication to use the application.

The publication consists of 1,000 flashcards with test exercises on the English grammar. With the application, it is possible to scan the QR codes from any flashcard, view all the texts from a given flashcard and listen to the recordings by native speakers of English.

"SMARTfiszki. 1000 angielskich ćwiczeń gramatycznych" with the application for iPhone is a practical, state-of-the-art publication for all the learners of English at a basic and intermediate level (A1 – B2 according to the scale by the Council of Europe). It can be used as a supplement to traditional ways of learning and handy material for grammar revisions.