Subscribe to our newsletter:

Ptaki Wisły

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Ptaki Wisły Warszawskiej

Zobacz kto śpiewa w Warszawie i przyłącz się do grona miłośników Wisły.

Funkcje aplikacji:
1) Katalog ptaków, które można spotkać i usłyszeć na każdym nadwiślańskim spacerze po Stolicy. Katalog zawiera opisy cech charakterystycznych 30 gatunków ptaków, ich zdjęcia oraz nagrania śpiewu umożliwiające ich łatwiejszą identyfikację w terenie.
2) Quiz
3) Memory
4) Aktualności związane ze społecznością Wisły Warszawskiej
5) Mapa okolic Wisły Warszawskiej w raz z obserwacjami

Przystąp do programu LIFE+ i zostań członkiem społeczności Wisły Warszawskiej. Dla członków programu aplikacja pełni dodatkową rolę jako narzędzie do monitorowania obszaru projektu i zgłaszania obserwacji z tego terenu. Wiadomości takie mogą zawierać tekst, zdjęcia, nagranie dźwięku i pozycje GPS odpowiadającą miejscu wystąpienia zdarzenia. Zgłoszone przez członków społeczności LIFE+ trafiają do centrum przetwarzania skąd są publikowane na publicznym profilu projektu http://www.facebook.com/WislaWarszawska

Aplikacja została stworzona w ramach projektu "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej". Projekt ten realizowany jest przez miasto stołeczne Warszawę oraz Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków STOP, dzięki przyznanemu przez Komisję Europejską dofinansowaniu ze środków Instrumentu Finansowego na Rzecz Środowiska (LIFE+) oraz dzięki dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej informacji o programie na stronie http://www.wislawarszawska.pl/