Subscribe to our newsletter:

Legmanager Mobile

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
I want this app
Download from AppStore

Legmanager Mobile is de mobiele versie van Legmanager. Met Legmanager Mobile kan de legpluimveehouder pluimveegegevens registreren en opvragen.
Alle ingevoerde gegevens worden door Legmanager Mobile verwerkt, waarna de pluimveehouder direct de belangrijkste kengetallen ontvangt: voer per dier per dag, legpercentage, uitvalpercentage, gemiddeld eigewicht, water-/voerverhouding, voederconversie, etc. In uw vertrouwde Legmanagerapplicatie kunt u verdere analyses doen zonder de cijfers opnieuw in te voeren.
Het gebruik van Legmanager Mobile is alleen mogelijk in combinatie met Legmanager. Meer informatie: www.legmanager.nl.