Subscribe to our newsletter:

l love Poland for iPhone

$4.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Photo & Video
  • Book
I want this app
Download from AppStore

Language English/ Język polski

I LOVE POLAND is a collection of over 166 amazing black-and-white photographs depicting the everyday life in Poland in times of the most significant transformations in the country in years 1986 - 2012, such as the overthrowing of communism, as well as the building of a new democracy and economy. The photographs were taken by Mariusz Forecki, one of Poland’s best photojournalists, and they form a unique depiction of changes that took place in central and eastern Europe at that time. The album also features a short video about the author and brief articles by two renowned academics from Poznan’s Adam Mickiewicz University. These articles describe the Polish reality of those times in an interesting, graphic fashion, serving as a vivid commentary to the pictures.

I LOVE POLAND opens a series of photographic publications comprising of albums devoted to Central-Eastern Europe.

–––––––––––

Album I LOVE POLAND jest zbiorem 166 niezwykłych, czarno-białych zdjęć pokazujących codzienne życie w czasie najważniejszych przemian w Polsce w latach 1986-2012 – obalenie komunizmu, budowanie nowej demokracji i gospodarki. Wykonane przez Mariusza Foreckiego, jednego z najlepszych polskich fotoreporterów, są unikatową dokumentacją zmian, które zaszły wówczas w Europie Środkowej i Wschodniej. Dopełnieniem fotografii jest krótki film o autorze zdjęć i teksty opisujące w barwny sposób polską rzeczywistość, autorstwa dwóch cenionych naukowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

I LOVE POLAND inauguruje serię wydawniczą, na którą złożą się albumy fotograficzne związane tematycznie z Europą Środkowo-Wschodnią.