Subscribe to our newsletter:

Mburoja e Muslimanit.

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Reference
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Mburoja e Muslimanit per iPod, iPhone dhe iPad.

- Ndarja e lutjeve në kaptina
- Kërkimi i kaptinave të caktuara
- Kërkimi i fjalëve të caktuara dhe dërgimi tek kaptina dhe vendi ku gjendet ajo fjalë (kerkon ne tekstin latinisht , shqip dhe fusnote)
- Ruajtja e një kaptine ne listën e favoriteve
- Mundesia per t'ia bere Share titullit apo tekstit ne Facebook, Twitter apo Email.
- Degjimi i recitimit te lutjeve ne gjuhen arabe
- Mundësi përkujtimi për bërjen e dhikrit të mëngjesit dhe mbrëmjes në kohë të caktuar nga përdoruesi
- Punon pa pasur nevojë për qasje në internet