Subscribe to our newsletter:

Abaque - Regnskab og Faktura

Free
Genres:
  • Business
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

Regnskabs og bogføringsprogram. Programmet indeholder modulerne: Kassekladde, Kontoplan, Adressekartotek, Varekartotek, Ordre, Tilbud, Faktura, Resultatopgørelse, Balance og Moms. GENERELT: * Konter med eller uden moms * Fritekstsøgning * Ubegrænset antal bilag, adresser, posteringer etc. * Vælg mellem saldo eller debit/kredit visning REGNSKABSPERIODER: * Programmet kan håndtere flere regnskabsperioder, uden at skulle oprette nyt regnskab. KASSEKLADDE: * Postering af bilag, samt bogføring. KONTOPLAN: * Oprettelse af Drift, Status, Tekst og Sum konti, fordelt på Resultatopgørelsen og Balancen. * Der kan angives momskoder for konti. * Samlet budget for alle regnskabsperioder ADRESSEKARTOTEK:e * Oprettelse af leverandør og kunde kartotek VARER * Oprettelse af varer til salg eller indkøb * Pris for en variabel periode * Tilknyt posteringskonto VAREGRUPPER * Varer kan tilknyttes en varegruppe TILBUD * Opret og registrer tilbud * Konverter tilbud til ordre, bevar sporbarhed * Nummering af tilbud ORDRE * Opret ordre og udskriv ordrebekræftelse * Konverter ordre til Faktura FAKTURA * Opret faktura, udskriv faktura * Bogfør faktura * Marker faktura som betalt * Nem bogføring af betalt faktura * Automatisk faktura nummerering * Flere faktura skabeloner inkluderet * Faktura redigeringsværktøj RESULTATOPGØRELSE: * Viser resultatopgørelsen for de regnskabsperioder der er defineret i programmet. * Overskud hhv. underskud overføres automatisk til Balancen. BALANCE: * Beregning af balancen for et regnskabsår. MOMS: * Momsberegning for en valgfri periode * Flere momssatser EKSPORTER * Kassekladde * Kontoplan * Adressekartotek * Flere mulige separator tegn SKABELONER: Programmet indeholder skabeloner af kontoplaner for følgende type af organisationer: * Forening * Lille virksomhed * Lille virksomhed, momsregistreret Vilkår og betingelser Denne software leveres "som den er" uden garantier af nogen art. Aquri S.M.B.A. og dets leverandører, fraskriver sig i videst muligt omfang tilladt ved lov, alle garantier, herunder garanti for salgbarhed, garanti for ikke-krænkelse af tredjemands rettigheder, og garanti for egnethed til et bestemt formål. Aquri S.M.B.A. og dets leverandører giver ingen garantier om nøjagtighed, pålidelighed, fuldstændighed eller aktualitet af materialet, tjenester, software, tekst, grafik og links. Under ingen omstændigheder vil Aquri S.M.B.A. være ansvarlig overfor nogen part for eventuelle skader hverken direkte, indirekte, specielle, følgeskader eller andre for brug eller manglende evne til at bruge denne software, herunder, uden begrænsning, nogen erstatning for tabt fortjeneste, driftstab, tab af programmer eller andet, selv hvis vi udtrykkeligt er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader.