Subscribe to our newsletter:

KLATOVY - Audio Tour

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Travel
  • Navigation
I want this app
Download from AppStore

KLATOVY - Audio Tour je jediný multimediální a vícejazyčný průvodce po městě Klatovy.
Objevte krásu Klatovska a další turistické zajímavosti.
Zaposlouchejte se do vyprávění, které vám zajímavou formou přiblíží město Klatovy.
Aplikace vás pomocí GPS navede rychle a spolehlivě k místu, které vás zajímá, poskytne informace o vstupném, otevíracích hodinách apod.
Hlavní funkce:
* zvukový spot u každého bodu zájmu
* GPS lokalizace
* offline verze mapy
* intuitivní ovládání
* pravidelné aktualizace

KLATOVY - Audio Tour is the only multimedia and multilingual guide to the city of Klatovy.
Discover the beauty of Klatovy and other tourist attractions.
Our GPS application will guide you quickly and reliably to the point of interest that you would like to see, while providing information about admission, opening hours, etc.

Key Features:
* Sound spot for each point of interest
* GPS location
* Offline version of the map
* Intuitive
* Regular updates