Subscribe to our newsletter:

Nausea Care OLVG

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

Nausea Care App

Deze app kunt u alleen gebruiken in overleg met het olvg ziekenhuis Amsterdam. De app kan u helpen, misselijkheid als gevolg van een Chemo kuur te beperken.

De app bestaat uit twee onderdelen:

1.Behandelplan
2.Medicatieplan

In het behandelplan geeft u de datum, het tijdstip en het type chemo kuur aan. In het medicatieplan noteert u de medicatie die u tegen misselijkheid van de apotheek heeft gekregen. U krijgt na de datum van de chemo kuur een signaaltje vanuit de app wanneer u de medicatie tegen misselijkheid moet in nemen en wanneer u deze medicatie mag innemen.

Voordat u de app kunt gebruiken moet u de pincode van het olvg hebben ingegeven. Daarna moet u het behandelplan en de gegevens van de apotheek invullen. Daarna kunt u gebruik maken van het medicatieplan.

Hieronder krijgt u meer gedetailleerde gegevens over het gebruiken van de Nausea Care App.

1. Behandelplan:

•U kiest uit de lijst met chemo kuren de Chemo kuur die u met uw arts heeft besproken. U kunt doorklikken naar informatie over de kanker die bij u met behulp van deze chemo kuur wordt bestreden. U kunt ook informatie krijgen over de bijwerkingen van de chemo kuur;
•U kiest een datum en het uur waarop u de chemo kuur in het ziekenhuis krijgt toegediend;

2. Medicatieplan:

Het medicatieplan bestaat uit de volgende onderdelen:

2a. Chemo kuur:
Hier krijgt u informatie over de werking van de cytostatica (de chemo kuur stoffen) die u gaan helpen de kanker die bij u is geconstateerd te bestrijden.

2b. Medicatie:
Hier krijgt u informatie over de middelen (veelal in een tabletvorm) die u kunt gebruiken om de misselijkheid na een chemo kuur te bestrijden of te verminderen. Deze middelen worden “anti-emetica” genoemd.

2c. Apotheek:
Hier kunt u per anti-emetica lezen hoeveel milligram (mg) één tablet tegen misselijkheid moet wegen. U noteert zelf het gewicht van een tablet dat u van de apotheek heeft gekregen. Dit staat op de verpakking. U noteert ook het aantal tabletten dat u van de apotheek heeft gekregen.
Als u dit heeft gedaan kunt u naar de medicatieplanning gaan en bekijken wanneer u welke anti-emetica moet of mag slikken. Voordat u de chemo kuur krijgt toegediend zal de oncologisch verpleegkundig specialist de door u in de app ingevulde gegevens controleren en eventueel corrigeren. U moet de gegevens hierna niet meer veranderen.

2d. Medicatieplanning:
Hier kunt u bekijken wanneer u welke anti-emetica moet of mag slikken. De dag van de chemo kuur is in rood aangegeven. De dagen dat u de anti-emetica medicatie moet innemen zijn rood en geel. Op de groene dagen mag u medicatie innemen als u misselijk wordt of bent.

Op de tijdstippen dat u de medicatie moet innemen krijgt u een signaal van de app. U neemt dan de medicatie in en rapporteert dit in de app door te noteren hoeveel tabletten u heeft geslikt en door de knop “medicatie ingenomen” op “ja” te schuiven. U kunt vervolgens zien hoeveel tabletten u nog over heeft. Op deze manier bent u bewust bezig met het innemen van het goede aantal tabletten en kunt u zien hoeveel tabletten u nog over heeft.

U noteert de eerste 10 dagen (dit zijn de rode, de gele dagen en de groene dagen daarna) hoe u zich voelt als het gaat om misselijkheid. Ook hiervan krijgt u een signaaltje uit de app. U noteert bij “rapporteer emetica” een 0 of 1 als u niet misselijk bent en 9 of 10 als u erg misselijk bent. Ook noteert u of u heeft moeten braken en of u anti-emetica heeft ingenomen. U mag dit ook ná de tiende dag rapporteren maar dat hoeft niet. U kiest dan zelf de datum waarop u de misselijkheid wilt rapporten.

Na een aantal dagen kunt u het signaal waardoor u aan het innemen van de anti-emitica wordt herinnerd uitzetten.