Subscribe to our newsletter:

IT Ročenka 2013

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Reference
I want this app
Download from AppStore

IT Ročenka prináša súhrnné informácie o stave IT priemyslu na Slovensku a o firmách a organizáciách pôsobiacich na tomto trhu. Nájdete v nej aj výsledky prieskumov najdôležitejších segmentov slovenského IT trhu. Ročenka obsahuje tiež adresár inštitúcií verejnej správy, prehľad udalostí či dôležité dokumenty súvisiace s rozvojom informatizácie na Slovensku. Súčasťou IT ročenky je aj adresár slovenských IT firiem, ktorý vychádza z on-line katalógu IT firiem. IT Ročenka sa distribuuje na rôzne IT podujatia a konferencie, kde sa dostáva do rúk cieľovej skupine ľudí (pracovníci IT firiem, IT manažéri, CEO a podobne).
Stručný obsah:
- Adresár IT firiem, profesijných IT organizácií, inštitúcií verejnej správy
- Rozdelenie dodávateľov podľa oblasti ich zamerania
- Výsledky prieskumov o slovenskom trhu
- Rebríček slovenských IT firiem podľa tržieb
- Trh IT z pohľadu prieskumných agentúr
- Informatizácia spoločnosti a elektronické komunikácie v SR (strategické dokumenty, legislatíva, OPIS)
- Prehľad IT udalostí a zoznam konferencií a výstav
- Projekt IT firma, osobnosť, projekt roka - prehľad ocenení