Subscribe to our newsletter:

Ticevent

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Productivity
  • Lifestyle
I want this app
Download from AppStore

Ticevent är en förmedling och betalningstjänst på internet. Den fungerar som en mellanhand mellan de enskilda arrangörerna, detaljhandel och privatpersoner som vill arrangera ett event. Tjänsten kopplar på ett smidigt sätt samman ett event med deltagaren genom att förmedla betalningen och kvittensen av det aktuella eventet.