Subscribe to our newsletter:

Tall forteller

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Tall er et utmerket hjelpemiddel for å finne ut av hvordan verden virkelig er. Med Tall Forteller kan du samle inn tall og automatisk få utført en statistisk analyse av tallene. Med et tastetrykk lager appen figur, regner ut oppsummeringstall og utfører en statistisk test.

Tall Forteller er et verktøy for å utføre grunnleggende statistisk analyse av små forskningsprosjekter:
• Undersøke og beskrive én variabel (f.eks. kjønnsfordelingen på VG-lista el. lengden på sangene til favorittartisten din .)
• Undersøke sammenhengen mellom to variabler (f.eks. om VG-forsider oftere har «Du» enn Aftenposten-forsider el. om man løper fortere hvis man er høy.)
I læring av statistikk fokuseres det ofte på matematiske formler og utregninger. Tall Forteller snur dette på hodet ved heller å ta utgangspunkt i problemstillinger man ønsker å få svar på, og hvordan man kan bruke tall til å få svar på disse. Statistisk analyse er en blanding av matematikk og skjønn. Appen tar seg av de matematiske utregningene, men du som bruker appen må selv vite hva slags type tall du har samlet inn, og tolke resultatene av utregningene.
I den tilhørende boka med samme navn finnes flere problemstillinger og undersøkelser du kan bruke som utgangspunkt. I boka finnes enkle oppskrifter på hvordan man kan bruke appen for å få svar på en rekke problemstillinger rundt det å undersøke og beskrive én variabel (såkalt deskriptiv statistikk), og sammenhengen mellom to variabler (såkalt bivariat analyse). Boka gir også enkle, formelfrie forklaringer på ulike statistiske ord og uttrykk.
Sammen gir boka og appen en praktisk innføring i grunnleggende statistisk analyse, for unge og voksne, med fokus på forståelse heller enn på formler.
Bak prosjektet Tall Forteller står matematiker, forsker og vitenskapsformidler Jo Røislien, og statistiker og forskningsveileder Kathrine Frey Frøslie.