Subscribe to our newsletter:

Drawing Share

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Entertainment
  • Education
I want this app
Download from AppStore

As we know, the first image will always be easy to remember than numbers, letters ... because of the organization of our brain is rather special
And sometimes you want to plan for the project, but only if all the words and letters are so boring, so let replace it by the vivid pictures that Drawing Share gives you. Moreover, you can use it to teach drawing and share the vivid photos with people around.

Như chúng ta đã biết thì hình ảnh luôn là thứ ta sẽ dễ dàng nhớ hơn là những con số, kí tự...bởi do cách tổ chức khá đặc biệt của bộ não
Và thỉnh thoảng bạn muốn lên kế hoạch cho các project nhưng nếu chỉ toàn là các chữ và kí tự thì thật nhàm chán làm sao, hãy thay thế điều này bởi các hình vẽ sinh động đầy sáng tạo mà Drawing Share mang lại cho bạn. Hơn thế nữa bạn có thể dùng nó để dạy con tập vẽ và chia sẽ những bức hình sinh động này với người xung quanh.