Subscribe to our newsletter:

INTERAXO onSite

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
I want this app
Download from AppStore

Interaxo onSite er en mobilapp for blant annet enkel registrering av avvik på byggeplass. Med appen kan du skrive korte notater uansett hvor du er, ta bilder av avvik og raskt tilgjengeliggjøre disse for videre behandling i Interaxo. Andre bruksområder kan være rapportering av uønskede hendelser, enkel timefangst og registrering av serviceoppdrag. Med mobilappen kan du registrere avvik også når du er offline i tuneller eller kjellere hvor det ikke er mobildekning. For å komme i gang med å bruke Interaxo onSite må du være bruker av vår nye versjon av Interaxo.