Subscribe to our newsletter:

Kalendár štastia

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Social Networking
  • Health & Fitness
I want this app
Download from AppStore

Aplikácia slúži ako pomôcka pre slovenský experiment o štastí.

Informácie o experimente
Už od nepamäti sa my ľudia zaoberáme šťastím. Ako ho získať? Kde ho hľadať? Prečo má môj sused také šťastie? Odpoveď sa neskrýva vo vesmíre ani v lotérii. Vlastné šťastie si dokážeme riadiť sami. Tento experiment nám pomôže lepšie porozumieť jednej z najstarších otázok, ktorá trápi našu spoločnosť. Prispejte aj vy svojou účasťou a nenechajte šťastie na náhodu.

Tento experiment začal v októbri roku 2013 a je otvorený pre širokú verejnosť. Môžete sa zapojiť ako jednotlivec, ale aj ako organizovaná skupina, firma, MVO. Ak sa chcete zapojiť, ako skupina a dozvedieť sa viac, napríklad o šťastí vo Vašej firme alebo organizácii, kontaktujte nás vopred mailom na adrese info@somstastny.sk

Účasť vo výskume spočíva vo vyplnení 2 krátkych dotazníkov (1 na začiatku, 1 na konci), a z 21 dňového cyklu, kedy si každý deň zaznamenáte do aplikácie 3 veci, za ktoré ste v ten deň vďačný/á. Tvoríte svoj kalendár šťastia. Ku každej odpovedi budete mať možnosť vybrať kategóriu z preddefinovaného zoznamu. Vyplnenie dotazníka trvá približne 5 minút a každodenné zapisovanie približne 3 minúty.

Aby ste sa do experimentu mohli zapojiť, musíte mať minimálne 16 rokov a byť schopný/á vyplniť úvodný aj záverečný dotazník. Takisto sa od Vás očakáva, že 21 dní si do aplikácie zaznačíte 3 veci, za ktoré ste vďačný/á. Môže sa stať, že v nejaký deň sa Vám nepodarí vyplniť kalendár šťastia. Pokračujte, prosím, ďalej v zapisovaní 3 vecí, za ktoré ste vďačný/á. Po 21 dňoch, kedy kalendár vyplníte sa Vám sprístupní záverečný dotazník a po jeho vyplnení ste na konci experimentu.

Po úspešnom ukončení experimentu budete zaradení do zlosovania, v ktorom môžete vyhrať:

· knihu Už žiadne výhovorky

· účasť na Celosvetovo ocenenom workshope Drive – 12.11.2013

· účasť na ľubovoľnom 3-hodinovom seminári Osobnostného rozvoja

Po absolvovaní kompletného výskumu okrem toho získate prehľadnú informáciu o stave Vášho šťastia. Zároveň po skončení celého experimentu získate prístup k jeho výsledkom a odporúčaniam na základe nových zistení. Zistíte, čo robiť, aby ste boli šťastnejší.

Účasť na experimente je dobrovoľná a môžete z neho kedykoľvek vystúpiť. Výsledky budú verejne prezentované, ale len vo forme, ktorá zabezpečí Vašu absolútnu anonymitu.