Subscribe to our newsletter:

Tiếng Anh Giao Tiếp Thực Hành Trong Những Tình Huống Và Ngữ Cảnh Cụ Thể ( Practical English Speaking in common situations and places )

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Reference
  • Education
I want this app
Download from AppStore

- Học tiếng anh thật dễ dàng hơn với Tiếng Anh Giao Tiếp Thực Hành
- Các câu đàm thoại tiếng anh dùng hàng ngày, trong các ngữ cảnh và tình huống cụ thể.
- Giọng phát âm chuẩn, gốc anh- anh giúp bạn dễ dàng nắm bắt được ngữ âm và ngữ pháp tiếng anh thông dụng.
- Dễ dàng đánh dấu và tra cứu các câu tiếng anh thông dụng hàng ngày.
- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng.