Subscribe to our newsletter:

Mirana

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Catalogs
  • Food & Drink
I want this app
Download from AppStore

Ви ја претставуваме официјалната iPhone апликација на Мирана Прехранбена Индустрија.

Основна цел на оваа апликација е што е можно повеќе да се доближиме до нашите клиенти и крајни купувачи и да им излеземе во пресрет на сите нивни барања на модерен, брз и едноставен начин. Секако, како модерна компанија, настојуваме да ги следиме сите трендови во технолошкиот развој и да ги имплементираме во нашето работење.

Апликацијата содржи каталог со сите наши производи, кој често ќе биде надоградуван. Со помош на апликацијата ќе можете лесно да нѐ лоцирате, да го дознаете сѐ она што ве интересира за МИРАНА и секако, најважно - ќе можете да правите порачки на мошне брз и едноставен начин. Откако ќе ја направите порачката, нашиот контакт центар, во најбрз можен рок ќе стапи во комуникација со вас и ќе ве информира за износот и времето потребно за достава. Веруваме дека на овој начин, меѓусебната соработка ќе биде поефикасна и секако побрза.

Преземете ја бесплатно МИРАНА за iPhone на App Store.


Дизајн на www.stamatovski.com

***


We give you the official Mirana Food Industry iPhone app.

The basic goal of this app is to get closer to our clients and buyers and to satisfy their needs on a modern, quick and simple way. As a modern company, we try to follow all technological trends and implement them.

The app contains a catalogue of all our products, which will regullarely be updated. With the help of the app, you are able to locate us easily, learn everything about MIRANA and most important - you can order products quick and easy. As the order is placed, our contact center will contact you as soon as possible and will provide information about the cost and delivery time. In that way, the collaboration will be quick and more efficient.

Download MIRANA for iPhone free from App Store.


Designed by www.stamatovski.com