Subscribe to our newsletter:

Verkiezings Academie

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Entertainment
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Wat weet jij van de verkiezingen en democratie in Nederland?
Test of je een goed stembureaulid zou zijn en daag andere kandidaat-stembureauleden uit.

Stembureauleden zijn verplicht een training te volgen alvorens zij benoemd kunnen worden (Artikel E4, lid 2, van de Kieswet).
Vanaf nu is er op www.verkiezingsacademie.nl een op gemeenteraadsverkiezingen toegespitste e-learning cursus beschikbaar, om de kandidaat-stembureauleden klaar te stomen voor hun functie als stembureaulid. Bij goede resultaten ontvangen zij een certificaat van de NVVB.