Subscribe to our newsletter:

The Kings Questions/Die Koning se Vrae

Free
iPad
Genres:
  • Entertainment
  • Book
I want this app
Download from AppStore

Die Koning se Vrae/ The King’s Questions is part of a series of interactive book apps in South African Sign Language available for Afrikaans and English speaking iPad users.

The Kings Questions is set in a distant country where the king is surrounded by servants who think they are better than the town’s folk. In this curriculum based story we demonstrate that the simple act of humility can change the course of someone’s life.

The application makes use of simplified text, SASL sign video, animation, as well as finger spelling to help deaf users formulate a better understanding of concepts, actions and words in written text. The app is suitable for both sign users and non-sign users or hard of hearing user. This app is two books rolled into one using English first language in The Kings Questions and Afrikaans first language in Die Koning se Vrae

Special Features:
• South African Sign Language interpretation of narrative, words and concepts.
• Interactive Animation
• Sound effects
• Standardised layout throughout the series of books.
• Finger Spelling
• Option to mute all sound
• Highlighted verbs and descriptive words in the narrative
• Not suited for iPad1


Die Koning Se Vrae vorm deel van ‘n reeks interaktiewe boektoepassings geskryf in Suid Afrikaanse Gebaretaal beskikbaar vir Afrikaans- en Engelssprekende iPad gebruikers.

Die Koning Se Vrae speel af in ‘n ver land waar die koning omring is deur knegte wat dink hulle is beter as die dorpsmense. In hierdie kurriculumbasseerde storie leer ons hoe nederigheid die koers van iemand se lewe kan verander.

Die toepassing maak gebruik van eenvoudige teks, Suid Afrikaanse Gebaretaal, video, animasie en ook vingerspelling om dowe gebruikers te help met die formulasie van konsepte, aksies en woorde in geskrewe teks. Die toepassing is geskik vir gebaretaalgebruikers en nie-gebaretaalgebruikers of hardhorende gebruikers. Hierdie toepassing bestaan uit twee boeke - die eerste met Engels as eerste taal in The Kings Questions en die tweede met Afrikaans as eerste taal in Die Koning Se Vrae

Spesiale Eienskappe
•Suid Afrikaanse Gebaretaal interpretasie van vertellings, woorde en konsepte.
•Interaktiewe animasie
•Klankeffekte
•Eenvormige uitleg deur die reeks boeke
•Vingerspelling
•Die opsie om die klank af te sit
•“Highlighted” werkwoorde byvoelike naamwoorde en bywoorde in die teks
•Nie geskik vir iPad1