Subscribe to our newsletter:

STKC Science Museum

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Travel
  • Education
I want this app
Download from AppStore

STKC Science Museum เป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยในการนำชมพิพิธภัณฑ์ ทั้งแบบที่เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์จริงและแบบพิพิธภัณฑ์เสมือน การนำชมในแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจะนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นให้กับผู้ใช้งานเท่านั้น ในขณะที่การนำชมในพิพิธภัณฑ์จริง ผู้เข้าชมสามารถดูเนื้อหาของวัตถุจัดแสดงแบบละเอียดได้โดยการอ่าน QR code ที่ติดอยู่กับวัตถุ เนื้อหาดังกล่าวประกอบด้วย ภาพ เสียง และวิดีโอ เพื่อให้ผู้เข้าชมเข้าใจในวัตถุจัดแสดงมากยิ่งขึ้น

--------------------------------------------------------------------------
สนับสนุนโดย
- กิจกรรมพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC)
- องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.)
- ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
--------------------------------------------------------------------------