Subscribe to our newsletter:

Checklistor om arbetsmiljö

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Productivity
I want this app
Download from AppStore

Checklistan Bemanning och uthyrning är ett stöd för företag som hyr ut personal och riktar sig till den kundansvarige.

Checklistan innehåller frågor som behöver ställas för att bemanningsföretaget ska kunna riskbedöma arbetsmiljön hos kundföretaget och därigenom uppfylla ansvaret för sin personal.

Använd checklistan så här:

• Välj bort frågor som inte passar.
• Besvara frågorna med ja, nej eller ej relevant. Det går att kommentera med text eller med bilder som tas med mobilkameran.
• Pausa appen vid behov. Den är indelad i Före, Under och Efter uppdraget.
• Den ifyllda checklistan kan skickas från appen via e-post som PDF eller CSV-fil.
• De frågor som bör följas upp listas i en separat uppföljningsrapport.

Appen är framtagen av Prevent och fack- och arbetsgivarsidan inom bemanningsbranschen.