Subscribe to our newsletter:

Hy Vong Radio by Hosanna Christian Center

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Music
  • Lifestyle
I want this app
Download from AppStore

Hy Vong Radio mission is to cultivate a Kingdom mind-set through power, love, teaching and prophetic evangelism through encouraging music and the Word of God.
Hy Vọng Radio là đài phát thanh đầu tiên cho cộng đồng người Việt Nam tại Philadelphia, PA. Hãy đến với đài Hy Vọng, chắc chắn đời sống của Bạn sẽ được hoàn toàn biến đổi