Subscribe to our newsletter:

ICCOnomics Van MVO tot succesvolle businesscase

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Productivity
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

VAN MVO-BELEID NAAR SUCCESVOLLE BUSINESS CASE.

Dit e-boek is voor managers die met hun collega’s en leveranciers MVO-beleid maken

en uitvoeren. Zij hebben een belangrijke taak in een snel veranderende wereld, want

maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat niet langer alleen over duurzaamheid

en milieu. Ook het sociale aspect is niet meer weg te denken. Consumenten,

zakenpartners, overheden en belangenorganisaties vragen om een bredere visie

bij het bedrijfsleven. Maar nog niet elk bedrijf weet hoe ze hiermee om moet gaan.

Achterblijven bij de huidige ontwikkelingen is echter geen optie meer.