Subscribe to our newsletter:

Words Usage Practice

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Games
  • Education
I want this app
Download from AppStore

"Trắc nghiệm tiếng Anh": Củng cố kiến thức tiếng Anh đã học. Nâng cao kỹ năng ngoại ngữ qua các bài tập từ trình độ sơ cấp đến nâng cao. Số lượng câu hỏi đồ sộ và đánh giá kết quả mỗi bài làm giúp người sử dụng nâng cao được vốn ngoại ngữ.
Bài trắc nghiệm được chia theo 4 chủ đề chính: Ngữ pháp; Từ vựng; Thành ngữ; Đàm thoại

Bài tập sẽ được bắt đầu từ trình độ sơ cấp. Chỉ khi bạn đạt được 80% số điểm mới được quyền chuyển lên làm bài ở cấp độ cao hơn. Có thể tủy chỉnh số lượng câu hỏi cho mỗi bài kiểm tra.

Trong phần bài tập các đáp án lựa chọn nếu là đúng sẽ có màu xanh, ngược lại đáp án bạn chọn sẽ có màu đỏ cho đáp án sai, đồng thời câu trả lời đúng cũng sẽ xuất hiện.

Câu hỏi về Từ vựng: 10,085 câu được chia theo 3 cấp độ khác nhau

- Câu hỏi về Thành ngữ: 4,644 câu được chia theo cấp độ sơ cấp đến cao cấp.

- Câu hỏi về Ngữ pháp: 6,183 câu được chia theo cấp độ sơ cấp đến cao cấp.

- Câu hỏi về Đàm thoại: 60 câu.