Subscribe to our newsletter:

Sauekontrollen APP

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
I want this app
Download from AppStore

Sauekontrollen App er et registreringssystem for saueproduksjon. Produsent kan registrere lamming, veging, sjukdom, paring, fostertelling og utmeldinger. Notater og etiketter kan gis enkeltdyr. I tillegg kan man få registrert beiteinformasjon for grupper av dyr. App kan kun brukers av medlemmer av Sauekontrollen.