Subscribe to our newsletter:

Juristdagarna

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
I want this app
Download from AppStore

Juristdagarna, Juridiska föreningen vid Stockholm universitets, arbetsmarknadsmässa för studenter tar nu steget och lanserar en mäss-app. I appen kommer samma information som i den traditionella katalogen att finnas. Du hittar alla utställare, en karta på vart de finns placerade i mässhallen och kan på ett enkelt sätt göra de du är mest intresserade av till favoriter för att på ett enkelt sätt planera ditt besök på mässan.

Förutom denna vanliga funktion som katalogen vanligen bistår med, kan du se vilka övriga event som anordnas i samband med mässan. Vi erbjuder föreläsningar, rekryteringstester och CV-granskningar. Dessa kan du direkt i appen anmälan dig till och dessutom få en påminnelse om när dessa börjar.

Vi hoppas att appen kan fungera som ett komplement till katalogen, men tror att vi inom något år kommer att sköta all mässinformation genom den.