Subscribe to our newsletter:

Fonemo Minipar

$13.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Games
  • Education
  • Educational
  • Family
I want this app
Download from AppStore

Fonemo Minipar - öva på minimala ordpar!
Hjälp nallen att få bilderna i ordning i galleriet. Fyra bilder ska sättas upp i tavelramarna, till exempel; bil, pil, bil och pil.

Fonemo Minipar är en variant av Fonemo. Här jobbar vi med bildpar som bildar så kallade minimala ordpar där endast ett språkljud skiljer orden åt. Syftet är att ljudanalysera och uttala ord men också att kunna särskilja och uttala språkljud som ligger nära varandra, så som viol och fiol, ros och juice.

Att arbeta med minimala ordpar är ett sätt att få övning i att uppfatta små distinktioner mellan språkljud för att sedan kunna uttala dem.

Öva förmågor:
• Ljudanalysera
• Särskilja
• Uttala
• Ordförståelse
• Språklig medvetenhet

Nallen säger ordningen
Lyssna på nallen som vill ha en viss ordning i sitt galleri. Ni får fyra bilder per övning att dra och släppa på tavelramarna. Nallen säger till exempel: klass, glass, glass, klass eller kran, gran, kran, gran. Blev det rätt ordning? Nallen ger feedback som ”försök igen” eller ”bra!”. Tryck på “startaom-pilen” så får du en ny övning.

Spela in eget tal och lyssna direkt
Det går när som helst att använda inspelningsfunktionen och själv tala in och lyssna på det egna uttalet.

Text och bild eller bara bilder
Arbeta med text under bilderna eller med bara bilder. På så sätt går det att anpassa svårighetsgraden till om barnet även ska öva på bokstäver eller ännu inte är läskunnigt.

Över hundra övningar med 58 ordpar
Totalt innehåller Fonemo Minipar 145 övningar med 58 ordpar. Övningarna och ordparen är utvalda av logopeder och talpedagoger.
Det finns 14 kategorier att välja mellan; 13 kategorier med olika konsonant-par (initialt) och en med vokaler (initialt och medialt), se några exempel nedan.

Obs! Exempel på ordpar i de olika kategorierna

1. B – P, Bil – Pil
2. D – T, Dusch – Tusch
3. D – G, Druva – Gruva
4. F – V, Får – Vår
5. K – G, Kran – gran
6. K – T, Kub - Tub
7. L – J, Lus – Ljus
8. M – N, Mål – nål
9. R –J, Ros – Juice
10. R – L, Rök – Lök
11. S – T, Sand – Tand
12. S- Tj, Sol – kjol
13. SJ – Tj, Skepp – käpp
14. Vokaler, U-Y; Fluga – Flyga, O-U; Mos-Mus, Ä-Ö; Häger-Höger

Vem kan spela
• Barn som behöver öva på språkljud.
• Föräldrar som vill öva tillsammans med sina barn.
• Logopeder, talpedagoger och lärare som vill ha ett hjälpmedel i sin undervisning.
• Barn som vill öva svenskt uttal.

Så övar ni med Fonemo Minipar:
1. På startsidan; välj kombination ni ska jobba med (se kategorierna ovan)
2. Lyssna på nallen och prata om skillnaden i orden, vilken bild och vilket ord hör ihop?
Dra och släpp bilderna till tavelramarna i den ordning som nallen säger.
3. Pröva att själv säga ordningen på bilderna genom att upprepa vad nallen sa.
4. När ni är klara med övningen kan ni spela in via mikrofonen och lyssna tillsammans på hur det blev.
5. Fortsätt genom att trycka på startaom-pilen, då får ni nya bilder att sätta i ordning.

Fonemo Minipar följer Apples riktlinjer för barnsäkerhet:
• Har inga externa länkar
• Lagrar inga ljudfiler
• Innehåller inga köp inuti appen eller reklam

I Fonemo-familjen finns:
• Fonemo - öva de vanligaste språkljuden (iPad)
• Fonemo Plus - öva de vanligaste språkljuden och supradentalerna rd, rn, rs, rt (iPad)
• Fonemo Foto - öva de vanligaste språkljuden med hjälp av foton istället för teckningar (iPad)
• Fonemo Supra - öva endast supradentaler, rd, rn, rs, rt (iPad)
• Minifonemo - en mindre version av Fonemo, öva de vanligaste språkljuden (iPhone)
• Fonemo Minipar – öva på minimala ordpar (iPad, iPhone)
• Fonemix med s – öva på språkljudet s (iPad, iPhone)
• Fonemix med r – öva på språkljudet r (iPad, iPhone)

Kusinerna Pratbubbel:
• Pratbubbel 1 - öva de vanligaste språkljud med hjälp av text och bilder (iPad, iPhone)
• Pratbubbel 2 - öva de vanligaste kombinationer av konsonanter med hjälp av text och bilder (iPad, iPhone)

• Ljuda bilder – öva hur du vill, appen hör din röst och skickar in en bild som belöning (iPad, iPhone)