Subscribe to our newsletter:

Algorytmy postępowania w dyslipidemiach

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Health & Fitness
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

Algorytmy postępowania w dyslipidemiach to narzędzie, które zostało stworzone w celu edukacji lekarzy w zakresie zaburzeń lipidowych u chorych z ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Aplikacja pozwala uzyskać kompleksową wiedzę na temat diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych, włącznie z: oceną wskazań do leczenia statyną, podaniem docelowych wartości LDL-C, optymalnej dawki statyny, terminarzem kontrolnych badań krwi, postępowaniem w przypadku podejrzenia wystąpienia powikłań leczenia statyną.

W celach dydaktycznych aplikacja pozwala na wprowadzanie danych klinicznych i wyników badań biochemicznych przykładowych pacjentów, na podstawie których udzielane są wskazówki edukacyjne odnoście do postępowania diagnostycznego i terapeutycznego.

Narzędzia dostępne w oprogramowaniu mają charakter tylko i wyłącznie edukacyjny i obejmują informacje dotyczące farmakoterapii statynami zgodnie z aktualnymi standardami postępowania. Aplikacja nie jest wyrobem medycznym, a w szczególności nie służy diagnozowaniu, zapobieganiu, monitorowaniu, leczeniu ani łagodzeniu objawów przebiegu choroby