Subscribe to our newsletter:

Kaçýk Ejderha Terörü

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Games
  • Entertainment
  • Puzzle
  • Strategy
I want this app
Download from AppStore

Wacky Dragons Terror
Kaçýk Ejderha Terörü

ejderha oyunlarýný sever misiniz? Üç macera oyununu eþleþtirin? Köyü kurtarabilir ve terörü bitiren kahraman olabilir misiniz?

Hemen Kaçýk Ejderhalarý indirin!
Of, Hayýr! Krallýðýmýz kaçýk ejderha tarafýndan saldýrýya uðruyor! Köydeki evleri yýkarak büyük bir yýkýma neden oluyorlar! Ýnsanlar korkmuþ ve sen onlara yardýmcý olabilirsin.

Bu harika oyun size Ada krallýðý etrafýndaki 8 kaleden bebek ejderhalarý yakalatacaktýr. Kaçýk Ejderha Terörünü oynamak kolaydýr. Bütün yapmanýz gereken ayný bebek ejdarhadan üçünü kalelerin kilidini açmak eþleþtirmektir. Bu kadar kolay ve de bir o kadar da zordur. Bir avuç dolusu bebek ejderha olabilir. Bunu hýzlý bir þekilde yapmak zorundasýnýz ya da daha fazla ejderha gelip krallýðý teröre maruz býrakacak!
Inanýlmaz grafikleri ve mükemmel oyun deneyimiyle bu oyunu diðerlerinden ayrý tutun.

Kaçýk Ejderha Terörü Özellikleri:
• Eðlenceli Oyun
• Oynamasý Ücretsiz
• Mükemmel etkiler
• Muhteþem grafikler
• Eðlenceli bir aile oyun uygulamasý
• Her yaþtan oyuncular için harika
• Profesyonelce geliþtirilmiþ ve ustalýkla oluþturulmuþ uygulama

Hemen Kaçýk Ejderhalarý indirin!