Subscribe to our newsletter:

vnEdu

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Entertainment
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Ứng dụng phục vụ cho Mạng giáo dục Việt Nam (vnEdu) của VNPT.
Sử dụng vnEdu để:
+ Quản lý thông tin phòng giáo dục, sở giáo dục
+ Quản lý thông tin trường học, lớp học
+ Cập nhật thông tin học tập của học sinh
+ Quản lý Thời khóa biểu
+ Tin nhắn điều hành, tin nhắn Sổ liên lạc
+ Diễn đàn trao đổi
+ Nhắn tin
...