Subscribe to our newsletter:

Hässlehem Teknisk förvaltning

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Productivity
I want this app
Download from AppStore

Verktyg för en kostnadseffektiv skötsel av fastighetsbeståndet. Med Vitec Teknisk Förvaltning skapar man en plan som möter fastigheternas behov av underhåll. Kostnader för underhålls- och driftsarbeten minskas genom att man planerar och stämmer av mot faktiska kostnader.

Appen hanterar arbetsorder, besiktningar, mätaravläsningar, rondering och kontroller.

För att använda appen behöver du ett ett konto i Hässlehems Teknisk Förvaltning.

Mer information finns här:
http://www.vitec.se/fastighetssystem/produkter/Pages/tekniskforvaltning.aspx