Subscribe to our newsletter:

Autenti

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Productivity
I want this app
Download from AppStore

Autenti - to platforma do autoryzacji dokumentów i zawierania umów w internecie, dzięki której w wygodny i bezpieczny sposób zaakceptujesz dowolnej treści dokument oraz uzyskasz podpis elektroniczny od wielu osób.

Dzięki Autenti uprościsz tradycyjny obieg i sposób podpisu dokumentów (drukowanie, skanowanie, faksowanie, kurier) i skrócisz go z wielu dni do kilku sekund. To da Ci wymierne oszczędności i ułatwi prowadzenie spraw.

Autenti to nowy wymiar podpisu elektronicznego.

----------------------------------------------------

Autenti is a platform for authentication of documents and signing contracts online, which allows you in convenient and secure way to accept any kind of document and to collect signatures from others.

Autenti transforms traditional way of circulation and signing of documents (printing, scanning, faxing, courier) by reducing time from several days to a few seconds, giving you measurable savings.

Autenti is a new dimension of electronic signature.