Subscribe to our newsletter:

English Welsh best dictionary - Geiriadur gorau Saesneg Cymraeg encyclopedia

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Travel
  • Education
I want this app
Download from AppStore

User will be satisfied with this Welsh - English dictionary because:
- It has the largest vocabulary
- Detail description for each word and a lot of samples
- Simple UI & high performance make you feel easy when using
* Full support pronunciation for both English and Welsh will help you so much in study these languages.
(This application can run in offline mode but need the internet connection for the pronunciation and web browser functions.)

Bydd y defnyddiwr yn fodlon ar y Gymraeg yma - geiriadur Saesneg oherwydd:
- Mae wedi y geirfa mwyaf
- Manylion disgrifiad ar gyfer pob gair a llawer o samplau
- Rhyngwyneb defnyddiwr Syml a pherfformiad uchel yn gwneud i chi deimlo'n hawdd wrth ddefnyddio
* Bydd ynganiad Cefnogaeth lawn i y Saesneg a'r Gymraeg yn eich helpu cymaint mewn astudio ieithoedd hyn .
Gall y cais yn rhedeg yn y modd all-lein , ond mae angen y cysylltiad rhyngrwyd ar gyfer swyddogaethau ynganu a porwr gwe .