Subscribe to our newsletter:

Måleravlesning

$1.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
I want this app
Download from AppStore

Måleravlesning og oversikt for 28 forskjellige strømselskaper!

Med denne appen kan du registrere og følge med på ditt strømforbruk over tid. Send din avlesning til ditt nett-selskap automatisk via sms rett fra appen. Appen gir en fin oversikt over ditt forbruk måned for måned og totalforbruket år for år.

Du kan legge inn avlesninger for et ubegrenset antall navngitte målere (hjemme, hytta etc),

Lommelykt-knapp på registrerings-skjermbildet gjør det enklere å lese av på mørke steder.

Du kan sette opp varslinger for når det er på tide å sende inn ny måleravlesning.

Når du velger ditt nettselskap og registrerer ditt målernummer og kundenummer, så kan du enkelt sende måleravlesningen automatisk til ditt nett-selskap via SMS.

Du trenger ikke lenger huske ditt måler- og kundenummer samt hvilket sms-nummer eller login du må benytte, appen holder rede på dette for deg.

Appen tar backup av alle registeringene dine til iCloud dersom du må reinstallere appen, telefonen eller får ny telefon.

Mange av de største nett-selskapene er med i appen:

-Agder energi
-BKK (Bergen)
-EB nett
-Eidsiva
-Gudbrandsdal Energi
-Hafslund Nett
-Hadeland energi
-Hammerfest Energi Nett
-Haugaland kraft
-Helgeland kraft
-Hålogaland kraft
-Istad Nett
-Klepp Energi
-Lofotkraft
-Midt-Telemark Energi
-NEAS Nett
-Nordlandsnett
-Nord-Salten Kraft
-Nordvest Nett
-Nord-Trøndelag E-verk
-Rauland kraftlag
-Rauma Energi Nett
-Skagerak energi
-Sunnhordland kraftlag
-Svorka Energi
-Tafjord Nett
-Troms Kraft Nett
-TrønderEnergi Nett Ytre
-TrønderEnergi Nett Indre
-Vokks nett
-Vang Energi
-Ørskog Energi

Dersom ditt nettselskap ikke er med, og de har tjeneste for å sende måleravlesning via SMS, så ta kontakt.

http://facebook.com/ovesen.net

Denne appen, eller utvikleren av denne, er ikke knyttet til noen av strømselskapene ovenfor.