Subscribe to our newsletter:

English Slovene best dictionary translate - Angleščina Slovenščina slovar najbolje prevajalnik

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Travel
  • Education
I want this app
Download from AppStore

User will be satisfied with this Slovene - English dictionary because:
- It has the largest vocabulary
- Detail description for each word and a lot of samples
- Simple UI & high performance make you feel easy when using
* Full support pronunciation for both English and Slovene will help you so much in study these languages.
(This application can run in offline mode but need the internet connection for the pronunciation and web browser functions.)

Uporabnik bo zadovoljen s tem slovensko - angleški slovar, ker:
- To je največji besedišče
- Opis Podrobnosti za vsako besedo inveliko vzorcev
- Enostaven uporabniški vmesnik in visoko zmogljivost se boste počutili preprosto, če uporabljate
* Popolna podpora za izgovorjavo angleščini in slovenščini vam bo pomagal toliko v študiji ti jeziki.
Ta aplikacija lahko deluje v načinu brez povezave, vendar potrebujejo internetno povezavo za izgovorjavo in spletnega brskalnika funkcij.