Subscribe to our newsletter:

English Filipino best dictionary translator - Ingles Pilipino pinakamahusay na diksyunaryo pagsasalin

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Travel
  • Education
I want this app
Download from AppStore

User will be satisfied with this Filipino - English dictionary because:
- It has the largest vocabulary
- Detail description for each word and a lot of samples
- Simple UI & high performance make you feel easy when using
* Full support pronunciation for both English and Filipino will help you so much in study these languages.
(This application can run in offline mode but need the internet connection for the pronunciation and web browser functions.)

Ay natugunan ng gumagamit na may Pilipino - diksyunaryo ng Ingles dahil:
- Ito ay ang pinakamalaking bokabularyo
- Paglalarawan Detalye para sa bawat salita at ng maraming mga sampol
- Simple user interface at mataas na pagganap gumawa sa tingin mo madali kapag gumagamit
* Buong suporta sa pagbigkas para sa parehong Ingles at Pilipino ay makakatulong sa iyo magkano kaya sa pag-aaral ng mga wika .
Maaaring tumakbo ang application na ito sa offline mode ngunit kailangan ang koneksyon sa internet para sa pagbigkas at web browser function.