Subscribe to our newsletter:

Ho Chi Minh eGOV

Free
iPad
Genres:
  • Business
  • Productivity
I want this app
Download from AppStore

Ho Chi Minh eGOV là ứng dụng tác nghiệp trên thiết bị di động của các Cơ quan Nhà nước thuộc tỉnh thành phố Hồ Chí Minh. Ứng dụng do Sở Thông Tin và Truyền Thông thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Các phân hệ chức năng bao gồm:
- Lịch công tác
- Thông tin Kinh tế Xã hội
- Một cửa điện tử
- Quản lý văn bản - VIC
- Hội nghị truyền hình trực tuyến
- Thư điên tử
- Đọc báo
- Bản đồ địa điểm
- Dự báo thời tiết
- Tin tức nội bộ
Ứng dụng được phát triển bởi Công ty TNHH CSCOM.