Subscribe to our newsletter:

Meters NPC

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Productivity
I want this app
Download from AppStore

Chương trình thu thập thông số công tơ từ xa của các nhà máy thủy điện IPP thuộc Tổng công ty điện lực miền Bắc NPC.

Chương trình bao gồm các thông số hỗ trợ công tác quản lý vận hành và quản lý hệ thống, cụ thể:

- Thông số mới nhất gồm: chỉ số U, I, P,Q, Cosphi (15 phút/1 lần); chỉ số công tơ (60 phút/1 lần)

- Thống kê phụ tải của công tơ (1 ngày/ 1 lần)

- Thống kê sản lượng : gồm sản lượng tức thời ( tính từ đầu ngày 0h đến giờ hiện tại), sản lượng trong 1 ngày của các ngày trong quá khứ (tính từ đầu ngày hôm được chọn đến đầu ngày hôm sau, tính từ 0h)

- Chỉ số chốt của công tơ H1 ( 1 tháng/1 lần)