Subscribe to our newsletter:

Mobilny plan zajęć

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Productivity
  • Education
I want this app
Download from AppStore

"Mobilny plan zajęć" to niewielka aplikacja, która umożliwia łatwy i intuicyjny dostęp do planu lekcji / rozkładu zajęć. Dla usprawnienia wprowadzania danych, część funkcji, np ustalanie godzin początku i końca zajęć, została zautomatyzowana. Dodatkowo, aplikacja umożliwia dodawanie przedmiotów odbywających się w stałych odstępach czasu (co dwa, trzy lub cztery tygodnie).
Funkcjonalności:
- dostęp do planu zajęć w telefonie
- możliwość ustalania zajęć odbywających się co tydzień, dwa, trzy i raz w miesiącu
- łatwy podgląd dnia dzisiejszego
- wsparcie dla wielu planów lekcji

W planach:
- synchronizacja
- interfejs www
- współdzielenie planów lekcji
- możliwość importu i eksportu danych z aplikacji
- i wiele innych!

English:

"Mobile timetable" is a small app that allows you to easily manage your timetables. To make things smoother, some functions, i.e. setting start and finish hours of lessons, are automated. In addition, periodic (planned every 2, 3 or 4 weeks) lessons are supported.

Main features:
- access timetable on your mobile device
- periodic (every 2, 3 or 4 weeks) lessons support
- friendly preview of a current day
- multiple timetables support

Future plans:
- synchronization
- web interface
- sharing timetables
- data import and export
- and much more!