Subscribe to our newsletter:

Požar strokovna revija za varstvo pred požari

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
  • Newsstand
  • Regional News
  • Science
I want this app
Download from AppStore

Revija Požar je strokovna revija za področje požarne varnosti, ki jo SZPV redno izdaja od leta 1995.

Revije so praviloma tematske. Objavljamo strokovne članke, komentarje k novim predpisom in standardom, poročila o večjih požarih v Sloveniji, obvestila o strokovnih srečanjih, o novi strokovni literaturi, o strokovnih sejmih doma in v tujini, ipd.

Revija izhaja 4 x letno. Kupite lahko tako posamezne izdaje kot letno naročnino.

posamezna izdaja: cena - 16.99 €
letna naročnina: cena - 44.99 € (4 izdaje )
Letna naročnina se avtomatsko podaljšuje vsako leto in sicer od datum nakupa do izteka čez eno leto oz. do vašega preklica.

Naročnino lahko urejate v uporabniškem profilu po nakupu.

več o splošnih pogojih na http://www.szpv.si/privacy
naslov za podporo http://www.szpv.si/kategorija/8/Kontakt