Subscribe to our newsletter:

DIO

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
I want this app
Download from AppStore

DIO är en tjänst framtagen av PTS för att underlätta utbytet av driftsinformation mellan operatörer inom den svenska Telecomsektorn. Denna app har nyligen tagits fram för att också förmedla driftsinformation till slutkunder, privatpersoner och företag.
I dagsläget kör vi en testperiod med 2 stadsnät i södra Sverige: Wexnet samt Halmstad Stadsnät.