Subscribe to our newsletter:

e-wojewoda

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Productivity
I want this app
Download from AppStore

Aplikacja pozwala w wygodny sposób pobierać i przeglądać ofert pracy, zamówienia publiczne i dostępne usługi publiczne z portalu e-wojewoda, skupiającego w jednym miejscu w ujednolicony sposób Biuletyny Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu oraz Partnerów projektu - jednostki administracji rządowej z województwa opolskiego:
Kuratorium Oświaty;
Państwowa Straż Rybacka;
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna;
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny ;
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej;
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego ;
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ;
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego;
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.