Subscribe to our newsletter:

Tìm đường

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Games
  • Entertainment
  • Arcade
  • Board
I want this app
Download from AppStore

Description
"Tìm đường" là một phiên bản phát triển từ trò chơi kinh điển Mê Cung. Đúng như tựa tên của game, nhiệm vụ của bạn là tìm cách thông qua một mê cung được tạo thành từ các hình vuông và thu thập các vòng tròn , bạn chỉ được thông qua ô vuông đó chỉ 1 lần duy nhất, đây là điểm hay nhất của trò chơi này.

Trò chơi rất dễ dàng ngày từ những màn đầu tiền và độ khó được tăng dần ở những Level tiếp theo. Vì vậy, "Tìm đường" là sự lựa chọn tốt nhất để giết thời gian của bạn.