Subscribe to our newsletter:

mIKB Active

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

Mobilnom aplikacijom Istarske Kreditne Banke u svakom trenutku možete pristupiti pregledu svojih računa, stanjima, prometima te ostalim uslugama i pogodnostima.
Uslugu je moguće ugovoriti u bilo kojoj poslovnici Istarske Kreditne Banke. Nakon ugovaranja usluge korisnik će putem SMS poruke zaprimiti aktivacijski ključ.
Unosom aktivacijskog ključa i odabira korisničkog PIN-a, aplikacija je spremna za rad.
Funkcionalnosti aplikacije mobilnog bankarstva:
* Pregled stanja korisničkih računa.
* Pregled prometa po korisničkim računima
* Plaćanja - Plaćanja između korsiničkih računa, Kunska plaćanja
* Predlošci - Kreirajte i editirajte sami svoje predloške za plaćanja. Ukoliko ste korisnik usluge internet bankarstva
Istarske Kreditne Banke svi predlošci koje ste definirali u internet bankarstvu biti će vidljivi i u aplikaciji mobilnog bankarstva
* Pregled naloga
* Skeniraj i plati - Opcijom Skeniraj i plati putem ugrađene kamere vašeg mobilnog uređaja skenirajte barcode sa uplatnice, a aplikacija će se pobrinuti da nalog za plaćanje bude ispravno popunjen. Nakon toga je dovoljno samo potvrditi plaćanje.
* Trend - organizirajte svoje financije - opcijom trend moguće je pratiti osobnu potrošnju putem samostalno definiranih kategorija. Pri plaćanju sa nekog od transakcijskih računa dovoljno je odabrati neku od definiranih kategorija. Osobnu potrošnju moguće je pratiti na mjesečnoj,tromjesječnoj ,polugodišnjoj i godišnjoj razini.
* Pregled tečajne liste
* Pregled poslovnica i bankomata banke kao i navigacija do odbrane lokacije
* Kalkulator valuta
* Kalkulator kredita
* Kontakti banke
* Promjena korisničkog PIN-a
* Promjena jezika aplikacije

SIGURNOST:
Usluga mobilnog bankarstva Istarske Kreditne Banke u potpunosti je sigurna. Sva komunikacija aplikacije mobilnog bankarstva odvija se putem zaštićenog kanala.
Korisnik se u aplikaciju prijavljuje sa korisničkim PIN-om kojega će odrediti pri prvom pokretanju aplikacije. Podaci o korisničkom PIN-u, korisnikovim računima, transkacijam itd. ne čuvaju se na korisničkom telefonu. U slučaju da korisnik tri puta unese neispravan korisnički PIN usluga mobilnog bankarstva će biti blokirana.
U slučaju neaktivnosti aplikacije korisnik će automatski biti odjavljen sa sustava.