Subscribe to our newsletter:

De 8 plus De 5

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Reference
I want this app
Download from AppStore

Frederikshavn Kommunes 8 strategiske fokuspunkter og 5 ledelsesgreb fungerer som organisationens ledelsesfilosofi.

De 8 strategiske fokuspunkter fortæller om de pejlemærker, der er for organisationens virke, mens de 5 ledelsesgreb handler om, hvilken form for ledelse der skal til, for at organisationen bevæger sig hen imod de 8 strategiske fokuspunkter.

Appen er lavet til iPad men kan ses på iPhone.