Subscribe to our newsletter:

avvik.com - AvvikPluss

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Productivity
I want this app
Download from AppStore

Appen er for brukere av avvik.com.

Et system for registrering og oppfølgning av:
Kundeklager, reklamasjoner, leverandørfeil, melding om avvik, HMS hendelse, observasjoner, miljøhendelse, RUH, personskader, oppfølgning etter vernerunde, forslag til forbedring.

Hver kunde får sin egen layout, sine egne felter for data inn og nedtrekksbokser.

Registreringen går direkte inn i deres eksisterende system for oppfølgning.

Kan brukes innen alle bransjer.