Subscribe to our newsletter:

Strama Gävleborg

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

Rekommendation om val och dosering av antibiotika samt allmänna råd och tips vid infektionstillstånd från Strama Gävleborg (Strama G).

Ämnad som stöd till behandlande läkare, tandläkare och annan vårdpersonal i klinisk verksamhet.