Subscribe to our newsletter:

blocks 4 friendo Lite

Free
iPad
Genres:
  • Games
  • Board
  • Puzzle
I want this app
Download from AppStore

Puzzle, logical game for 2, 3 or 4 friends. It is a party game on one iPad!
More friends, more fun!

Put the blocks on the field 9 x 9 grids and fill a line. Fill a line in vertical or horizontal orientation. When the line is fulfil, player got points.
Fill more than one line up for the time to got more points x2, x3, x4 for each next line. Got extra x2 points for fill a line with one colour.
Option bonuses on the board add or minus extra points when finished line is crossing grid with bonus.

Many modes of the game. Play in classic mode, modern mode, secret mode, and many variations.

Play single game, play rounds in selected mode, or play rounds with different modes.

Play on time with friends and don’t think to long.

Rotate blocks by press a buttons or using 2 fingers.

You can set how many lines needed to finish the game, round. From 5 to 50 or unlimited lines. When unlimited lines mode are selected, the game lasts until a place on the board is missing.

In Lite version some features are disabled. Buy full version to got all.

Languages: English, Polish

****************************************************************
POLISH:
Puzzle, gra logiczna dla 2, 3 lub 4 przyjaciół. To jest gra na spotkania towarzyskie. Kilka osób może grać równocześnie na jednym iPadzie. Graj w trybie każdy na każdego lub drużynowo.
Im więcej przyjaciół, tym więcej zabawy!

Układaj klocki na polu wielkości 9 x 9 oczek i zapełnij całą linię. Zapełnij linię pionowo lub poziomo. Za wypełnienie linii gracz dostaje punkty.
Wypełnij więcej niż jedną linię na raz, a dostaniesz dwa, trzy, cztery razy więcej punktów dla każdej kolejnej linii. Dostaniesz extra 2 razy więcej punktów gdy wypełnisz linię tylko jednym kolorem.
Opcja premii na planszy dodaje lub odejmuje punkty gdy skończona linia przecina premiowane oczko. Można tak zagrać, żeby odjęło punkty przeciwnikowi.

Różne tryby gry. Graj klockami klasycznymi, nowoczesnymi, w trybie sekretnym. Jest wiele możliwych wariantów do wyboru. Różne taktyki gry.
Zagraj w pojedynczą rozgrywkę lub graj w rundach w wybranym trybie, lub każdą rundę w innym trybie.

Graj ze znajomymi na czas i nie zastanawiaj się zbyt długo.

Obracaj klocki przy użyciu przycisków lub używając dwóch palców podczas przesuwania klocka.

W ustawieniach gry możesz wskazać ile linii trzeba skończyć w ramach danej rozgrywki, rundy. Zakres od 5 do 50 lub można ustawić nielimitowaną ilość linii. W trybie nielimitowanej ilości linii gra toczy się aż zabraknie miejsca na planszy.

W wersji Lite nie wszystkie opcje są dostępne. Wszystkie opcje dostępne w wersji pełnej.

Dostępne języki: angielski, polski.