Subscribe to our newsletter:

Mój Avonex

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Health & Fitness
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

Aplikacja na telefon komórkowy „Mój Avonex” jest narzędziem przeznaczonym dla osób chorujących na stwardnienie rozsiane, którym lekarz przepisał produkt leczniczy Avonex. Głównym założeniem aplikacji jest udostępnienie chorym narzędzia, dzięki któremu będą mieli możliwość kontroli użytkowania leku Avonex, notowania miejsc wstrzyknięć a także ustawiania przypomnień o wstrzyknięciach, cyklicznych wizytach lekarskich oraz wizytach pielęgniarki. Poprzez aplikację dostępne są również linki do stron internetowych programów i organizacji zrzeszających chorych na stwardnienie rozsiane. Aplikacja podzielona jest na następujące sekcje: 1. Przypomnienia Sekcja ta umożliwia użytkownikowi ustawienie cotygodniowego przypomnienia o wstrzyknięciu, o czym powiadamiać będzie sygnałem dźwiękowym. W miejscu tym możliwe jest również ustawienie przypomnienia o dwóch wizytach lekarskich oraz dwóch wizytach pielęgniarki. 2. Dzienniczek wstrzyknięć Poprzez „Dzienniczek wstrzyknięć” użytkownik aplikacji ma możliwość zaznaczenia oraz zapisania miejsc, w których dokonuje kolejnych wstrzyknięć. Zaznaczenie miejsca odbywa się poprzez wybranie danego pola na grafice przedstawiającej uda lub ramiona chorego. Dzięki tej funkcjonalności, użytkownik nie dokona wstrzyknięcia dwa razy w tym samym miejscu. 3. Instrukcja wstrzyknięcia leku Sekcja „Instrukcja wstrzyknięcia leku” podzielona jest na dwie podsekcje: Avonex Pen oraz Ampułko-strzykawka Avonex. Obie podsekcje zawierają precyzyjne tekstowe i graficzne wytyczne dotyczące użytkowania leku Avonex, w zależności od stosowanego narzędzia. 4. Ulotka dla pacjenta Po wybraniu przycisku „Ulotka dla pacjenta” użytkownik będzie miał możliwość przeczytania treści ulotki wstrzykiwacza Avonex Pen oraz ampułko-strzykawki Avonex. 5. Użyteczne zasoby „Użyteczne zasoby” to lista linków kierujących do zewnętrznych serwisów internetowych, które mogą dostarczyć użytkownikowi informacji na temat choroby oraz możliwości leczenia. 6. Organizacje pacjenckie Sekcja ta zwiera listę stron internetowych organizacji zrzeszających ludzi chorujących na stwardnienie rozsiane. Aby skorzystać z aplikacji użytkownik jest zobowiązany do zalogowania się poprzez podanie hasła. Użytkowanie aplikacji bez zalogowania nie jest możliwe. Hasło użytkownik otrzymuje od lekarza, który przepisał mu lek Avonex. Użytkowanie aplikacji możliwe jest w trybie offline. Jedynie przekierowania do serwisów zewnętrznych oraz ewentualna aktualizacja aplikacji wymagać będą połączenia z Internetem.