Subscribe to our newsletter:

DuPont Pioneer Optimum® AQUAmax® продуктова информация

Free
iPad
Genres:
  • Productivity
  • Catalogs
I want this app
Download from AppStore

Приложението е интерактивен електронен продуктов каталог, разработен от ДюПон Пионер. То предоставя леснодостъпна и точна информация, която помага на нашите клиенти и патрньори да намерят отговори на належащите въпроси и да вземат най-доброто решение при закупуване на хибрид царевица.

Приложението Optimum ® AQUAmax® подпомага земеделските производители с полезни съвети и интерактивно съдържание:
- Описаниe на продуктите
- Резултати от научни изследвания
- Сравнителни резултати от опити
- Optimum® Aquamax® портфолио
- Информация за вредители и болести