Subscribe to our newsletter:

iBoks

Free
iPad
Genres:
  • Business
  • Productivity
I want this app
Download from AppStore

Boks is een autoriteit op het gebied van brandveiligheid. Wij onderscheiden ons door continu te Streven naar de ontwikkeling van hoogwaardige brandwerende doorvoeringen of onderdelen met een enkel doel: het nog brandveiliger maken van gebouwen.

Een beginnende brand kan zich in een gebouw bijzonder snel in onvoorspelbaar uitbreiden. Met adequate bouwkundige brandpreventie kan dit voorkomen worden. Brandwerende doorvoeringen of onderdelen nemen hierbij een belangrijke plaats in. Brandwerende doorvoeringen en hun sparingen zijn een bedreiging voor de brandwerendheid van ieder gebouw en moeten worden beveiligd tegen brand. Binnen dit specialistisch vakgebied bieden wij u de best haalbare brandveiligheid volgens de in het Bouwbesluit voorgeschreven richtlijnen.

Onze oplossingen passen hiernaast uitstekend in het huidige digitale tijdperk en sluiten aan bij de nieuwste visie ten aanzien van brandveilige doorvoeringen of onderdelen.

De regelgeving is de laatste jaren flink aangescherpt en zet zich ongetwijfeld door. Met deze toename neemt de naleving en controle op de voorschriften ook toe. Wij kunnen u hierbij ondersteunen, zodat u zich kunt beperken tot uw kernactiviteiten maar aan controlerende instanties toch snel de juiste informatieve overleggen. U bespaart hierdoor tijd, geld en een veel geregel.

Daarnaast onderscheiden wij ons binnen onze markt door een kwalitatief hoogwaardige productie en een innovatieve instelling, welke wordt doorgevoerd in de nazorg naar onze opdrachtgevers toe. Het resultaat hiervan is een volledig gedigitaliseerde administratie van alle door ons brandveilige doorvoeringen of onderdelen. Na voltooiing van onze werkzaamheden op uw project zult u kunnen beschikken over een digitale logboek.

Boks bidet u hiernaast ook een onderhoudscontract aan om de gerealiseerde brandveilige situatie van uw gebouw te beschermen. Ook kunt u gebruik maken van de gratis iBoks app (downloaden I n de app store) om schade en nieuwe doorvoeringen te melden.